dan giao khung

khung gian giao, cay chong nem, gian giao khung

Công Ty Dàn Giáo Bảo Liên chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị xây dựng như: Dàn giáo xây dựng, Giàn Giáo Nêm, Dàn Giáo Khung, Dàn Giáo Vietform, Mâm giàn giáo, Cây chống, Kích tăng , Chéo giàn giáo, Máy trộn bê tông, Thang dàn giáo

我们是您的最佳选择!

Việt Nam Tiếng Anh Tiếng Chi

框架脚手架

: 05

:连接的

0 đ

: 3433
:
 • :

  相关产品

  地址: 264 - 264A Nguyen Thai Binh, 沃德12, Tan Binh區, 胡志明市

  車間: 1346 1A高速公路, Thoi An Ward, 12区, 胡志明市

  電話: 0966 881 236  ( 銷售顧問 )

  電子郵件:  dangiaobaolienphoenix@gmail.com

  網站: http//dangiaobaolien.com

  路线图到

  访问统计

  Online: 2

  週: 1799

  个月: 1432

  总访 總: 172863

  0966881326